środa, 9 października 2013

Zagadka ideologiczna


Poniżej opisana jest w zarysie pewna doktryna polityczna.

Przeczytaj jej definicję, a następnie odpowiedz na następujące pytania:
 1) Którzy z sąsiadów Polski oraz regionalnych i ponadregionalnych mocarstw rządzi się zgodnie z tą doktryną?
 2) Czy istnieją w Polsce partie lub stronnictwa polityczne, wyznające lub sprzyjające takiej doktrynie?

Założenia polityczne:

- totalitarne silne przywództwo

- jawny lub ukryty sprzeciw wobec demokracji parlamentarnej, poprzez prawną i/lub pozaprawną deprecjację roli parlamentu

- państwo opiekuńcze oparte na idei silnego, mądrego państwa i solidarności społecznej

- kult i rytuał propaństwowy jako centralna ideologia skupiająca społeczeństwo


- idee sprzyjające lub powiązane z naszą doktryną: nacjonalizm, etatyzm, militaryzm, imperializm, totalitaryzm, antykapitalizm, antykomunizm, korporacjonizm, populizm, kolektywizm, antyliberalizm.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz